Aurreiritzien aldaketa kontzientea aurreiritzi-kontrako ikuspegitik (EU)

Jatorria, generoa, desgaitasuna, ikasketa-maila eta adina, besteak beste, pertsonak diskriminatzeko arrazoi izaten dira. Eta diskriminazio horren oinarrian aurreiritzi pertsonalak zein instituzionalak daude.

Anti-Bias ikuspegiaren helburua da (bias, ingelesez, aurreiritzi edo aldebakartasun) pertzepzio eta aurreiritzi unilateraletan oinarria duten bereizkeriekiko kontzientzia piztea, eta horiek guztiak orekatzea.

Liburu honen asmoa da, batez ere, gizarte-lanean eta pedagogian dihardutenei gogoa piztea eguneroko pentsamoldeei eta jardunbideei buruz hausnarketa kritikoa egin dezaten. Halaber, ikuspegiaren aukerak zein mugak aztertuko ditugu jardunbide-esparru ezberdinak oinarri hartuta eta, era berean, hainbat proposamen egingo ditugu norbere jarduera- eta eragin-esparruetarako.